Business consulting

Business consulting

  • konzultačná podpora v oblasti tvorby inovačných riešení a riadenia štíhleho vývoja nových produktov
  • konzultačná podpora v oblasti zvyšovania efektívnosti podnikových organizačných i riadiacich procesov, hľadanie potenciálov pre rozvoj a rast firmy
  • organizácia podnikových i otvorených akceleračných a inkubačných programov
  • organizačná a mentorská podpora pre tímy s potenciálom start-up
  • facilitácia vzniku klastrov a klastrových iniciatív
  • zabezpečovanie konferenčného a event manažmentu