O nás

Dávame život inováciám

Poslaním Inovitum, s.r.o. je pomáhať firmám, akademickej obci i verejnej správe pri tvorbe, zavádzaní a riadení inovácií. Špecializujeme sa na implementáciu regionálnych inovačných stratégií, podporu zavádzania inovácií a na mentoring výskumných pracovníkov smerom k uplatneniu ich vedeckého a inovačného potenciálu.
Inovitum, s.r.o. vám ponúka byť kontaktným miestom pre všetky otázky týkajúce sa rozvoja vášho podnikania, tvorby inovačných riešení, zvyšovania efektívnosti a hľadania zdrojov pre financovanie vašich podnikateľských vízií.

Služby

Strategické riadenie

Poradenstvo pri strategickom riadení výskumných a inovačných projektov.

Business consulting

Konzultačná podpora v oblasti tvorby inovačných riešení.

Projektová podpora

Príprava projektov štrukturálnych fondov, podpora pri ich implementácii.

Projekty