Inovitum, s.r.o.

Poslaním Inovitum, s.r.o. je pomáhať firmám, akademickej obci i verejnej správe pri tvorbe, zavádzaní a riadení inovácií. Špecializujeme sa na implementáciu regionálnych inovačných stratégií, podporu zavádzania inovácií a na mentoring výskumných pracovníkov smerom k uplatneniu ich vedeckého a inovačného potenciálu.

Projekty

Kontakt

Inovitum, s.r.o.
Riečna 526/53
Žilina 010 04

janovcik@inovitum.sk
+ 421 915 839 929

Inovitum, s.r.o. zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 60991/L

IČO: 47539691
DIČ: 2023967286
IČ DPH: SK2023967286
FIO banka, a.s., pobočka zahraničnej banky

IBAN: SK9483300000002000545704