NO

Inovitum, n.o.

Inovitum, n.o. je nezisková organizácia pôsobiaca v oblasti podpory regionálneho inovačného rozvoja a uplatnenia vedeckého potenciálu výskumno-vývojových pracovísk SR ako i v oblasti zdravotníckych mediačných služieb.

Špecializujeme sa na implementáciu regionálnych inovačných stratégií, podporu zavádzania inovácií a na mentoring výskumných pracovníkov smerom k uplatneniu ich vedeckého a inovačného potenciálu.

Zameranie

Podpora inovačného rozvoja

 • Služby zamerané na rozvoj a uplatnenie vedeckého potenciálu výskumno-vývojových pracovísk a to hlavne aktivizáciou a mentoringom výskumných pracovníkov a tímov
 • Poradenská a konzultačná činnosť súvisiaca s prípravou a realizáciou projektov zameraných na oblasť vedecko-technických, informačných služieb a inovácií
 • Vzdelávacie, marketingové a disseminačné služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnanosti
 • Poradenská a konzultačná činnosť na podporu regionálneho inovačného rozvoja
 • ​Vzdelávacie, konzultačné, tréningové a mentorské služby súvisiace s vykonávaním mimoškolskej vzdelávacej činnosti
 • Služby zamerané na telesný, osobnostný a sociálny a rozvoj detí a mládeže a to organizovaním športových tréningov, sústredení, súťaží
 • Vydavateľská činnosť
 • Organizovanie kultúrnych a iných spoločenských podujatí

Zdravotnícke mediačné služby

 • Vzdelávacie a poradenské služby zamerané na zvyšovanie povedomia v oblasti zdravotnej starostlivosti a nárokov občanov na adekvátnu zdravotnú starostlivosť
 • Poradenská, konzultačná, vzdelávacia a mediačná činnosť súvisiaca s prevenciou ochrany zdravia obyvateľstva
 • Poradenská, konzultačná, vzdelávacia a mediačná činnosť na podporu zdravotne postihnutých občanov, chorých občanov a ich rodín

Projekty

Kontakt

Inovitum, n.o.
Riečna 526/53
010 04 Žilina
Slovenská republika
IČO: 45745706

Petra Janovčíková
riaditeľ
Tel.: +421 907 331 602
Mail: janovcikova@inovitum.sk