Inovatívne riešenia

Inovatívne riešenia

  • Výskum a vývoj v oblasti zdravotníckych technológií
    • Systémy na automatické znižovanie hodnoty radónu v starých budovách
    • Plazmové technológie pre medicínske použitie

 

  • Výskum a vývoj inovatívnych riešení v oblasti obnoviteľných zdrojov energií (OZE)
    • Systémy stavebných konštrukcií na znižovanie radónu