Objednávky

Názov Dátum Stiahni
Objednávka_služby verejného obstarávania_27.7.2018 30.7.2018 PDF
Objednávka_Ekonomické služby_24.8.2018 27.8.2018 PDF
Objednávka_Právne služby_5.10.2018 8.10.2018 PDF
Objednávka_Nájom priestorov a zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov vzdelávania_23.10.2018 24.10.2018 PDF
Objednávka_Publicita projektu_16.11.2018 19.11.2018 PDF