Zmluvy a objednávky

Názov Dátum Stiahni
Objednávka_služby verejného obstarávania_27.7.2018 30.7.2018 PDF
Zmluva_Ekonomické služby_24.8.2018 27.8.2018 PDF
Objednávka_Právne služby_5.10.2018 8.10.2018 PDF
Zmluva_Nájom priestorov a zabezpečenie občerstvenia pre účastníkov_23.10.2018 24.10.2018 PDF
 Zmluva_Publicita projektu_16.11.2018 19.11.2018 PDF
 Objednávka_IKT vybavenie_23.7.2019 23.7.2019 PDF
Objednávka_Kancelársky potreby a tonery_27.9.2019  27.9.2019 PDF