Zmluvy a objednávky

Zmluvy a objednávky

Inovitum, n.o.

Objednávka_kancelársky nábytok_20.12.2019 PDF

Objednávka_služby verejného obstarávania_25.3.2019 PDF

Objednávka_ekonomické služby_4.4.2019 PDF

Objednávka_publicita projektu_2.8.2019 PDF

Inštitút pre výskum technológie a kreatívne aktivity – IRTEC, n.o.

Objednávka_služby verejného obstarávania_30.4.2019 ​PDF

Objednávka_ekonomické služby_30.5.2019 PDF